KÛR'AN İSLAMIN TEK KAYNAĞI VE TEK REHBERİDİR

ŞÜPHESİZ Kİ BU KÛR’AN EN DOĞRU YOLA İLETİR; İYİ DAVRANIŞLARDA BULUNAN MÜMİNLERE, KENDİLERİ İÇİN BÜYÜK BİR MÜKAFAT OLDUĞUNU MÜJDELER   17 İsra 9     -   DÖNÜŞ SAHİBİ OLAN GÖĞE, YARILAN YERE YEMİN EDERİM Kİ KÛR’AN (HAK İLE BATILI) AYIRAN BİR SÖZDÜR O ASLA BİR ŞAKA DEĞİLDİR. 86 Tarık  11, 12, 13, 14.
  

BU SİTENİN YAPILIŞ AMACI

İslâm Dininin öğrenilmesi ve uygulanması için tek ve yeterli kaynağın Kûr'an olduğunu Kûr'an ayetlerine dayalı olarak ortaya koymaktır. Bu durumun tam manasıyla bir gerçek olduğunun görülebilmesi için aksini iddia eden çeşitli gurupların yüzlerce senedir Kûr'an'a karşı oluşturmuş oldukları İslâm Dini iddialı öğretileri ile bu öğretilerine kaynak olarak ileri sürdükleri belgeleri somut olarak ortaya konmuş ve bu belgelerin hemen yanına değinilen konularla ilgili olarak Kûr'an'dan ayet mealleri yazılmıştır. Böylece okuyucu belgeler üzerinde net olarak değerlendirme yapma imkanına sahip olacaktır. İlk aşamada hadis adı altında Peygambere mal edilen rivayetler konu bazında Kûr'an ile karşılaştırılacak ondan sonra da Vehhabilik, İmamiyye Şiası, Tasavvuf ve Felsefecilerden İbni Sina, İbni rüşt gibi kimselerin İslâm Dini adına ileri sürmüş oldukları dini öğreti ve felsefi sözleri kaynak gösterilerek ele alınacaktır. Konuyu her ne kadar kısaca belirttimse de aslında konunun işlenmesi on yıllık bir hazırlık devresinin ardından on yıllık bir yazım aşamasından sonra oluşmuştur. Bu çalışmanın neticesinde 524 sayfalık bir kitap olan "Kütüb-i Sitte'nin Eleştirisi ve Kûr'an'a Arzı" İsimli kitap ile bu kitabın devamı olarak "Kûr'an Karşıtı Oluşumların Kûr'an'a Arzı" İsimli  445 sayfalık kitap  takım halinde Kitap olarak basılmıştır. Ayrıca her iki kitap bu sitede tam metin olarak yayınlanmıştır.  İsteyen kimseler yazıcıdan çıktı alabileceği gibi, bilgisayarlarına kısmen veya tamamen indirmeleri serbesttir. Kitap olarak temin etmek isteyenlerde Benden 0543 441 24 10 no.lu telefonla sipariş verebilirler.

 

                   KÜTÜB-İ
                SİTTE'NİN

                ELEŞTİRİSİ
                       VE
           KUR'AN'A ARZI


 

              Fereç Hüdür

             KUR'AN ARAŞTIRMALARI

                             

 

             KUR’AN DIŞI
          OLUŞUMLARIN
               ELEŞTİRİSİ
                      VE
          KUR'AN'A ARZI

Vehhabilik-Şiilik -Tasavvuf ve İslam iddialı filozoflar

            Fereç Hüdür

           KUR'AN ARAŞTIRMALARI

                           

                

İLETİŞİM:

    E-MAİL: hudurferec@hotmail.com

    TELF.: 0543 441 24 10

http://www.hitwebcounter.com/freecounterfeatures.php

    DİĞER SİTEM

   www.kuran-tekkaynak.com 

 

 

 

 


fr